KÚPA V HOTOVOSTI

 

 

Odkúpenie Vašej nehnuteľnosti prebieha najrýchlejšou možnou formou. Je možné odkúpiť byty, domy, pozemky, prípadne aj komerčnú nehnuteľnosť. Celý proces, od prvého stretnutia, až po vyplatenie kúpnej ceny, zvyčajne trvá dva až tri dni. Každý prípad je samozrejme vždy posudzovaný individuálne s prihliadnutím na Vaše potreby a priania.

 

Priebeh

- nutnosťou je osobná konzultácia, preskúmanie právneho stavu nehnuteľnosti a stanovenie aktuálnej trhovej ceny

- administratívna časť - vypracovanie dokumentácie potrebnej k prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnosti (kúpna zmluva, prípadne zmluvu o zmluve budúcej, návrh na vklad vlastníckeho práva...)

- vyplatenie kúpnej ceny podľa dohody

 

Výhody

- tou najväčšou výhodou je samozrejme expresná rýchlosť predaja

- peniaze za Vašu nehnuteľnosť máte na Vašom účte v čo najkratšom možnom čase

- možnosť rýchleho predaja aj z právneho hľadiska komplikovanejších nehnuteľností, napr. zadĺžených, s ťarchami, prípadne v družstevnom vlastníctve