OHODNOTENIE NEHNUTEĽNOSTI

 

Stanovenie (odhad) trhovej ceny nehnuteľnosti


Táto služba je určená pre fyzické osoby, právnické osoby, notárov,  advokátov, súdy  a je využívaná predovšetkým pri vysporiadaní dedičstva,  majetkového vyrovnania pri rozvode a súdnych sporoch.


Trhovú cenu nehnuteľnosti stanovujeme porovnávacou metódou. Vyhodnocujeme potenciál danej nehnuteľnosti  v danej lokalite v aktuálnom čase.

Pokiaľ sú k dispozícii potrebné listiny a podklady, vo väčšine prípadov nie je potrebná osobná obhliadka nehnuteľnosti. Vďaka tomu je cena za túto službu minimálna a posudok Vám vypracujeme do 24 hodín po predložení potrebnej dokumentácie.

Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti bez osobnej obhliadky: 
Byt:  od 50,- EUR
Pozemok: od 50,- EUR
Rodinný dom: od 80,- EUR

Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti s nutnosťou osobnej obhliadky: od 100,- EUR

 

Máte záujem o ohodnotenie nehnuteľnosti – určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti ?

Kontaktujte nás na +421 918 346 800 alebo info@stox.sk.

 

Ohodnotenie_nehn_foto

 

Záznamy neboli nájdené...