Podnikanie

Firma bez histórie

Čo znamená názov ready made sro? Voľný preklad z anglického jazyka znie hotová, pripravená spoločnosť. Aký to má význam, keď je spoločnosť pripravená a k čomu je pripravená? To všetko sú otázky, ktoré môžu znieť v hlavách mnohých, ktorí sa s daným pojmom ešte nestretli. Ready made spoločnosť je pripravená na podnikanie, na okamžitý štart prehupnutia do podnikateľského sveta, do sveta biznisu a to bez ohľadu na to, v akom odvetví ste sa rozhodli vykonávať podnikateľskú činnosť.

kúpno-predajná zmluva

Za okamžitý štart sa považujú dva až tri pracovné dni od dátumu zažiadania si o kúpu danej spoločnosti. Ako sa môžete dopracovať k ready made spoločnosti a kde si o ňu môžete zažiadať? Zoznam ready made spoločností nájdete v databáze firiem priamo na našej internetovej stránke. Vyplníte objednávkový formulár, ktorý je nezáväzný a o nič viac sa nestaráte. Potrebné úkony, ktoré s tým bezprostredne súvisia vybavíme za vás a pre vás. Poďte do toho s nami. Do nového štartu, ktorým je podnikanie a životný štýl s tým spojený.

naštartujte biznis formou online

Ready made sro sa vyznačuje tým, že nikdy nevykonávala žiadne podnikateľské aktivity, nemá žiadnu históriu, záznamy minulých rokov a podobne. Nedisponuje žiadnym majetkom a neprislúchajú jej žiadne pohľadávky ani záväzky. To znamená, že začínate s čistým štítom a spoločnosť si môžete od začiatku vyformovať do podoby podľa vlastnej predstavy a plánu.

Po zadaní potrebných údajov, vyplníme potrebné zmluvy a iné dokumenty. S vami zostávame v spojení formou online, takže sa k hotovej spoločnosti, ktorá je pripravená na podnikanie dopracujete bez toho, aby ste potrebovali cestovať, jednoducho a rýchlo z pohodlia domova. Znie vám to lákavo? Kontaktujte nás ešte dnes. Radi zodpovieme vaše dotazy a vysvetlíme vám jednotlivé náležitosti a podrobnosti, ktoré sa k danému procesu vzťahujú. Využitím našich služieb šetríte čas a energiu, ktorú môžete vložiť do iných prospešných a vám blízkych činností.