Nezařazené

Hlavné výhody jednoduchej spoločnosti na akcie

Niečo takéto tu jednoznačne dlhé roky chýbalo, spoločnosť, ktorá nebude mať také náročné požiadavky na založenie a taktiež na iné záležitosti.

Ide o jednoduchú spoločnosť, kapitálovú spoločnosť, ktorá nesie niektoré prvky s.r.o., ide hlavne o o nízke nároky na vstupný kapitál, taktiež aj štruktúra spoločnosti je podobná. Tým, že sa jedná o akciovú spoločnosť, tak môžeme tvrdiť o výhodách, ktorá nesie klasická akciová spoločnosť. Obchodné meno spoločnosti musí taktiež ako pri iných spoločnostiach niesť označenie obchodnoprávnej formy, v tomto prípade: jednoduchá spoločnosť na akcie, skrátene „j.s.a.“.
svět podnikatele

Podobnosť spoločností nesú niektoré ostatné náležitosti ako napríklad:

          Spoločnosť zodpovedá za svoje za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom.

          Rozdielne je síce základné imanie, ktoré je požadované iba vo výške 1 €, čo je od obyčajnej akciovej spoločnosti značný rozdiel ( klasická a.s. až 25 000)

          Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

Hlavnými výhodami spoločnosti sú: zamestnanecké akcie, ktoré vedú k lepšej motivácii zamestnancom.

          Anonymita akcionárov

          Základné imanie vo výške iba 1 €. ( veľmi vysoká výhoda)

          Spoločnosť nemusí zriaďovať dozornú radu, na rozdiel od akciovej spoločnosti.

          Spoločnosť môže byť založená jedným zakladateľom.

          Akcionárske dohody sú tajné.

          Rozhodnutia sa môžu prijímať aj mimo zasadnutí valného zhromaždenia. 

analýza grafu
Spoločnosť môže založiť jedna alebo viacero osôb, taktiež môže ísť o fyzické aj právnické osoby. Zakladateľská zmluva musí byť vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone, povinnou súčasťou sú stanovy spoločnosti. Nevyhnutnosťou pre založenie spoločnosti je založenie oprávnenia, teda živnosti, čo sa dnes dá aj prostredníctvom internetu, prostredníctvom služby živnostenského registra. Spoločnosť vzniká zapísaním do obchodného registra, čo je taktiež možné spraviť prostredníctvom internetového registra.