Životný štýl

Zmysel života

Skôr či neskôr si každý z nás položí otázku, čo by asi tak mohlo byť zmyslom života. Láska? Kariéra? Peniaze? Šťastný život a smrť? Je pravdou, že pre každého môže byť dôležitá úplne iná vec. Poďme sa však pozrieť na jeden zaujímavý názor, ktorý rozpráva o univerzálnej možnosti ako si nájsť zmysel života.

Šťastní ľudia

Zmyslom života je nájdenie činnosti, ktorá nás baví a napĺňa a potom ňou akokoľvek prispieť k správnemu chodu sveta alebo pomáhať druhým ľubovoľným spôsobom. Je aj vedecky dokázané, že dávanie nás robí oveľa šťastnejšími ako len prijímanie darov. Aj svätý František z Assisi hovorí: „…Pretože len keď dávame – nadobúdame; len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých; len keď odpúšťame -dostáva sa nám odpustenia; len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu.“ Niekomu takýto názor nemusí byť príliš pochuti. V dnešnom svete je takpovediac až nepopulárni. Ľudia viac myslia na seba ako na druhých, a to aj v krízových situáciách. Takéto správanie môže byť aj automatické, keď človek v záujme zachovať si vlastný život vystaví nebezpečenstvu iných, len aby sa jemu niečo nestalo. No v súčasnosti sa čoraz viac vzmáha egoizmus a vidno to aj na najmenších prejavoch. Ľudia si nič nedarujú, všade sa predbehujú a všetko zhromažďujú len pre seba. Nikto nie je ochotný obetovať kúsok seba pre iných.

Pomocná ruka

Spojením týchto faktov a tvrdení dostávame skutočnosť, že čím viac budeme pomáhať, o to viac dobra sa nám neskôr vráti späť. Človek nemôže zostať len pri ničnerobení; jednak by ho to absolútne ničím neobohatilo a na druhej strane, skôr či neskôr by ho nuda, stereotyp a chuť niečo zmeniť na svojom spôsobe života prinútili vykonať aspoň nejakú maličkosť.

Ak si zhrnieme všetky predchádzajúce tvrdenia, dostaneme odpoveď na našu otázku. Zmysel života nájdeme v pomoci druhým a obetovaním sa. Život nám to potom mnohonásobne odplatí späť. Neváhajte a pustite sa do obetavej pomoci druhým!