Podnikanie

Odstráňte všetky nečistoty z odpadov a potrubí odborným krtkovaním

Staršie aj novšie kanalizácie, potrubia a všetky odpady sa časom upchávajú, znečisťujú, ich priemer sa postupne zužuje a pôvodná funkcia stráca na svojej sile. Všímajte si ich pravidelne, zaujímajte sa o prevenciu, predídete tým havárii a ušetríte čas aj peniaze. Širokú ponuku riešení Vám predstavuje aj krtkovanie dunajska streda, služba krtkovania s non stop servisom a profesionálnou technikou. Tak ako v každej oblasti je prevencia viac ako riešenie následkov jej zanedbania v prípade kanalizácií, potrubí a domácich odpadov to platí dvojnásobne.

zanesené potrubie

Ak si vyberiete preventívny program TV monitoring alebo trasovanie potrubia odhalíte skrytú závadu a následne vyriešite problém jej odstránenia bez zbytočných výkopových prác, búrania a bez zbytočného navýšenia ceny. Získate informáciu o aktuálnom stave potrubia, nahradíte možno aj stratenú dokumentáciu a poradíte sa s odborníkmi ako ďalej. Zabudnutý stavebný odpad, prípadne staré korene v šachtách, na ich dne alebo v potrubiach hravo odstránite frézovaním potrubia alebo ponúkanou kinetou a zvýšite tak životnosť Vášho potrubia. Ak už riešite haváriu aj vtedy oceníte služby krtkovania, ktoré sú rýchle a efektívne, vždy pomôžu v pravý čas a hravo vyriešia problém. Nánosy, usadeniny, mastnotu, špinu odstránite kvalitne iba odbornou technikou vo forme elektromechanického čistenia alebo vysokotlakovým čistením silným prúdom a tlakom vody.

neefektívne prostriedky domácich majstrov

Obidve využívané techniky dokonale prečistia potrubia, v domácnosti sa najlepší výsledok dosiahne elektromechanickým čistením za pomoci špeciálne upravených špirál, väčšie prevádzky vyžadujú dlhú hadicu, výkonné čerpadlo a silný tlak vody, aby sa z dlhých potrubí kvalitne uvoľnila nečistota a kaly. Využívanie domácich prostriedkov je neefektívne, pomôže skutočne na krátku chvíľu, výsledok je nestabilný a problém spravidla prerastie až do havárie. Kvalita a profesionalizmus sa vyplatia, najmä ak sú v primeranej a korektnej cene.